WONDERFUL FLIGHT IN TARANGIRE NATIONAL PARK

 

At 4:30 local time (1:30 UTC), after having coffee we have moved to the TO site.

Some teams found a lioness just two hundred meters from the camp, so we were looking around when preparing the balloons.

Sky was covered, so we could not see the marvellous sunrises of Tarangire, but the scenary is so beautiful taking off between baobabs, that it should be to ask too much for clear sky.

All balloons were following the balloon of Balloons Adventure Aloft that is flying here with passengers. By doing that we followed the river to the north. In total 9 balloons in the air, was a beautiful scenery that we will not forget. If you add then the viewing from the air of animals, it sounds incredible. All kind though not seen for all balloons of course: lions, cheetahs, a lot of elephants, buffalos, giraffes, etc.

Most of us landed at the road after a very nice flight over the river also with very beautiful landscape.

We do recommend this park no so known.

We flew with Mr. Ezekiel Dembe, an high Authority of the National Parks in Tanzania with his son, who were following all the development of the activity.

After recovering the balloons we left them again at the launch site ready for a flight tomorrow.

We hope we can fly again in the area and have an intense experience as we have had in all this flights in Tanzania.

Català

A les 4:30 hora local (1:30 UTC), després de prendre un cafè hem anat cap al punt d’enlairament.

Alguns equips han trobat lleones a només dos-cents metres del campament, així que anem mirant al voltant mentre preparem els globus.

El cel estava cobert, així que no hem pogut veure la meravellosa sortida del sol de Tarangire, però el paisatge d’enlairar-se entre baobabs és tan maco que és massa demanar també un cel clar.

Tots els globus han estat seguint el globus de Balloons Adventure Aloft que estava volant amb passatgers. Hem estat seguint el riu cap al nord. En total 9 globus a l’aire, un pasatge molt bonic que no oblidarem. Si a això afegeixes la vista d’animals des de l’aire, sona increïble. No tots els globus han vist tots els tipus: lleons, guepards, molts elefants, búfals, girafes, etc…

La majoria de nosaltres ha aterrat a la carretera després d’un bon vol per sobre del riu amb un bonic paisatge.

Recomanem aquest parc, que no és gaire conegut.

Hem volat amb el senyor Ezekial Dembe, una alta autoritat dels parcs nacionals de Tanzania i el seu fill, que han seguit tot el desenvolupament de l’activitat.

Després de rescatar els globus els hem tornat a deixar al lloc d’enlairament a punt per volar demà.

Esperem que puguem tornar a volar a l’àrea i que tinguem una intensa experiència tan com l’hem tinguda en aquests vols a Tanzania.

 

Español

A las 4:30 hora local (1:30 UTC), después de tomar un café, hemos ido hacia el sitio de despegue.

Algunos equipos han encontrado leonas a solo doscientos metros del campamento, así que vamos mirando alrededor mientras preparamos los globos.

El cielo estaba cubierto y no hemos podido ver la maravillosa salida del sol de Tarangire, pero el paisaje de despegar entre baobabs es tan bonito que es demasiado pedir también un cielo despejado.

Todos los globos han estado siguiendo el globo de Balloons Adventure Aloft que estaba volando con pasajeros. Hemos estado siguiendo el rio hacia el norte. En total 9 globos en el aire, un paisaje muy bonito que no olvidaremos. Si a esto le sumas la vista de animales desde el aire, suena increíble. No todos los globos han visto todos los tipos: leones, guepardos, muchos elefantes, búfalos, jirafas, etc…

La mayoria de nosotros ha aterrizado en la carretera después de un buen vuelo sobre el rio, con un bonito paisaje.

Recomendamos este parque, que no es muy conocido.

Hemos volado con el señor Ezekial Dembe, una alta autoridad de los parques nacionales de Tanzania, y su hijo, que han seguido todo el desarrollo de la actividad.

Esperamos que podamos volver a volar mañana en esta área y que tengamos una intensa experiencia tanto como la hemos tenido en estos vuelos en Tanzania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *