THE TRAVEL STARTS / EMPIEZA EL VIAJE / COMENÇA EL VIATGE

Comic painted by Roger Costa, participant at the travel (14 years old)

Comic pintat per Roger Costa, participant al viatge

Comic pintado por Roger Costa , participante en el viaje

 

Today we are starting the trip. Now we are going to look at the camp and TO sites, except Kilimanjaro because we did already. During this week we hope can send some pictures already, although they still will not be from the balloon. We will try to write something every evening starting on the 26th.

Avui ja comencem el viatge. Ara aquesta setmana anem a veure els llocs d’acampada i d’inflar els globus, excepte el Kili que ja ho varem fer. Aquesta setmana mirarem d’enviar algunes fotos encara que no sera volant amb el globus. Intentarem escriure cada vespre a partir del dia 26.

Hoy empezamos el viaje. Esta semana vamos a ver las zonas de campamento y de despegue,excepto el Kili que ya lo hicimos. Esta seman intentaremos enviar algunas fotos que aunque no sea volando en globo puedan ser interesantes. La intencion es escribir algo cada noche a partir del dia 26.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *