Calendar

26-ago (Arusha) Nairobi – Lake Natron
27-ago Lake Natron-Balloon Flight
28-ago Lake Natron -Balloon Flight – route to Kili (light camp)
29-ago Kili base (light camp)
30-ago Kili base – Balloon Flight – Arusha
31-ago Arusha – Embakai Cráter
01-sep Embakai Cráter – Balloon Flight
02-sep Embakai Cráter – Balloon Flight
03-sep Embakai Cráter – (Arusha) Nairobi

Leave a Reply